นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๗๐๘


ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๘
ภาพปก : พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือ บน เรือหลวงจักรีนฤเบศร
โดยมี พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ
ณ บริเวณอ่าวสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์


เป็นตอนแรก เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางทะเล ที่มีความเกี่ยวข้องที่สำคัญกับการทำสงครามทางเรือ

ผลประโยชน์ทางทะเลของจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผลกระทบต่อไทย
โดย ร.อ.วรยุทธ ตรีสอน

นำเสนอ บทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายใน การหาทางออกสู่ทะเล การรับมือกับปัญหาความขัดแย้งจากการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำ และหมู่เกาะกับประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้

๑ เดือนเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่
โดย ว่าที่ ร.ต. เอกวัฒน์ อ้นอารี

นำเสนอ ความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนานายทหารใหม่ จาก กฝร. ก่อนที่จะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ภาคส่วนของ ทร.

“เก็บเอามาเล่า – ว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ”
โดย ช.ชาย’๖๖

นำเสนอ ประสบการณ์ในโอกาสลงปฏิบัติงานในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของ ทร.สหรัฐฯ ในการฝึก Guardian Sea 2015

“การลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย”
โดย น.ต.ศิริวุฒิ ศิริเจริญ

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของผู้อพยพลี้ภัยชาวโรฮีนจา และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของกองทัพเรือ

คลื่นมีไว้ให้เมา เรื่องเมาๆ มีไว้ให้เล่า
โดย เจ้าชายน้อย

นำเสนอ ตอน “เป็นอันสลบ”

๗ คาบสมุทร
โดย ว่าที่ น.ท.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ตอน DCNS นำเสนอแบบเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำรุ่นใหม่
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ