นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๖๙๖


ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๗
ภาพปก : พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือ เนื่องในโอกาสที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ
บน เรือหลวงจักรีนฤเบศรบริเวณอ่าวสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
บทความที่น่าสนใจ

"การต่อต้านภัยคุกคามจากโจรสลัด : กรณีศึกษาโจรสลัดโซมาเลีย"
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์


ประวัติความเป็นมาของโจรสลัดตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นการกระทำแบบโจรสลัดและการก่อการร้ายในทะเล ซึ่งฉบับนี้เสนอเป็นต้นแรก

"เรือดำน้ำในฐานะ Capital Ship"
โดย กัปตันนีโม

นำเสนอ รูปแบบฐานะของเรือ Capital Ship จากอดีตที่เคยเป็นเรือหลักขนาดใหญ่จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนไปกลายเป็นเรือดำน้ำมาแทนที่

“เทคโนโลยีต่อต้านการล่องหนด้วยเรดาร์”
โดย ร.อ.นัฐภูมิ แพผลศิริ

นำเสนอ รูปแบบการล่องหนของ Stealth และเทคนิคการต่อต้านยานล่องหนด้วยเรดาร์

“มหัศจรรย์ของน้ำ”
นำเสนอ วิธีดื่มน้ำรักษาโรคต่าง ๆ

"๗ คาบสมุทร"
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ "ทร. และ นย.สหรัฐฯ ร่วมกันทดสอบเทคโนโลยีใหม่ในการฝึก RIMPAC 2014"
นำเสนอกองทัพสหรัฐฯ นำเทคโนโลยีทางทหารแบบใหม่มาทดสอบในการฝึก
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ