นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๖๗๒


ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๕

ภาพปก : พิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ กฝร. โดยมี พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช ประธานกรรมการ
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม และ อดีต ผูับัญชาการทหารเรือ ร่วมกับ
พลเรือเอก ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ทำพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
บทความที่น่าสนใจ

“พิพิธภัณฑ์ กฝร.”
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ พิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

“ยุทธวิธี”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบ เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๖ การปฏิวัติเครื่องมือตรวจจับ

“โซนาร์แอคทีฟ”
โดย ร.อ.ขจรพล เข็มขจร

นำเสนอ เป็นมาของโซนาร์แอคทีฟ ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน

“กองเรือดำน้ำ”
โดย กดน.กร.

นำเสนอ ความเป็นมาของกองเรือดำน้ำ

"๗ คาบสมุทร” Kri Klewang
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ข่าวการต่อเรือตรวจการณ์ความเร็วสูง โจมตีด้วยอาวุธปล่อยนำวิถี รุ่นใหม่ล่าสุดของ กองทัพเรืออินโดนีเซีย
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ