นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๗๓๓


ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
ภาพปก : กองทัพเรือ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย โรงเรียนนายเรือ ได้จัดกำลังพลจากกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์
ใน กองพันทหารที่ ๒ จำนวน ๑๘๕ นาย ในริ้วขบวนที่ ๒ เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
บทความที่น่าสนใจ

มหกรรมทางเรือนานาชาติ (ASEAN IFR 2017)
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

โดย น.อ.ปิยะมินทร์ ถนัดอักษร

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของพิธีสวนสนามทางเรือ (Fleet Review) ต่อจากฉบับที่แล้ว

ไททานิก (Titanic) : บิสมาร์ค (Bismarck)
ความเหมือนบนความแตกต่าง
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ ตอนที่ ๑๒ "สุสานนาซี ที่ห้าพันเมตร" (๒) ต่อจากฉบับที่แล้ว

มืออาชีพในมือกองการฝึก
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ การฝึกอบรมอย่างไรถึงจะเรียกได้ว่า “นี่สิ มืออาชีพ”

อวกาศไดเจ็ทส์ ตอน การสำรวจดาวเสาร์ของยานอวกาศแคสสินี (CASSINI)
โดย พล.ร.อ.วิรัช วิจารณ์

นำเสนอ ความก้าวหน้าด้านอวกาศของมนุยชาติในการสำรวจดาวเสาร์ขององค์การนาซ่า
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ