นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๗๐๙


ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
ภาพปก : พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ส่งมอบการบังคับบัญชาและมอบตราประจำตำแหน่ง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้กับ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
และลงนามในสมุด รับ-ส่งหน้าที่
ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๑ นำเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางทะเล...นำเสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

เมื่อต้องถึงคราว สละเรือใหญ่
โดย กองฝึกเดินเรือและการเรือ กฝร.

นำเสนอ เกี่ยวกับเรือช่วยชีวิต และแพชูชีพ ที่มีประจำบนเรือใหญ่ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานหรืออาศัยภายในเรือควรทำความรู้จัก เพื่อใช้มันได้เมื่อมีเหตุจำเป็นต้อง “สละเรือใหญ่”

การฝึกผสมต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก ครั้งที่ ๖
โดย ร.อ.กนกศักดิ์ วรรณตรง

นำเสนอ การฝึกที่จัดขึ้นระหว่าง ๑๘ ส.ค.๕๘ – ๘ ก.ย.๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สวัสดี เราคือ "GENERATION ALPHA"
โดย ร.อ.ธานี พิมพ์จันทร์

นำเสนอ การแบ่งยุค แบ่งสมัย ในการเกิดของคนแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ฉบับนี้เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

คลื่นมีไว้ให้เมา เรื่องเมาๆ มีไว้ให้เล่า
โดย เจ้าชายน้อย

นำเสนอ ตอน “คนเมาเท่านั้น ถึงจะปริปากพูด”
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ