นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๗๓๔


ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ภาพปก : เรือหลวงถลาง
เรือประธานในพิธีสวนสนามทางเรือ เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ (ASEAN IFR 2017)
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ อ่าวพัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยมีเรือจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน และ
นอกอาเซียนรวมกว่า ๓๐ ประเทศเข้าร่วมงาน
บทความที่น่าสนใจ

มหกรรมทางเรือนานาชาติ (ASEAN IFR 2017)
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

โดย น.อ.ปิยะมินทร์ ถนัดอักษร

นำเสนอต่อจากฉบับที่แล้ว ฉบับนี้เสนอเป็นตอนจบ

ไททานิก (Titanic) : บิสมาร์ค (Bismarck)
ความเหมือนบนความแตกต่าง

โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ ตอนที่ ๑๓ “ความเหมือนบนความแตกต่าง (๑)” ต่อจากฉบับที่แล้ว

ออกทะเลมากไป
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ อุบัติเหตุของเรือรบ ทร.สหรัฐฯ ในกองเรือภาคแปซิฟิกตะวันตก ชนกับเรือสินค้าในเวลาไล่เลี่ยกันสองลำ เรื่องนี้จะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของอุบัติเหตุเหล่านี้อย่างไร ขอเชิญท่านติดตามอ่านได้ดภายในฉบับ

หลักสูตรความช่วยเหลือทางทหารจาก ทร.อินเดีย หลักสูตรที่พวกเราต้องให้ความสำคัญ
โดย ร.อ.ภูวจักร ภูวนาถนรานุบาล

นำเสนอ เนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรที่ ทร.อินเดีย ให้ทุนความช่วยเหลือทางทหารกับมิตรประทศในการศึกษาอบรม
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ