นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๗๑๐


ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ภาพปก : พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ

เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเรือแบบใหม่ของกองทัพเรือ
โดย กองเรือยุทธการ

นำเสนอ เกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเรือลายพรางที่นำมาใช้ทดแทนชุดปฏิบัติงานเดิม...

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๑ ต่อจากฉบับที่แล้ว เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางทะเล

วันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ
โดย กยพ.กร.

นำเสนอ ตอนที่ ๑ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย เมื่อ ๖ พ.ย.๕๘

เจ้าความเร็ว
โดย น.ต.รักชาติ เฟื่องฟู

นำเสนอ การพัฒนาเครื่องบินสอดแนม SR-72

การฝึกผสมต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก ครั้งที่ ๖
โดย ร.อ.กนกศักดิ์ วรรณตรง

นำเสนอ ต่อจากฉบับที่แล้ว การฝึกที่จัดขึ้นระหว่าง ๑๘ ส.ค.๕๘ – ๘ ก.ย.๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

"Train to be epert"
กับ กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ

โดย กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ

นำเสนอหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีการเปิดการฝึกอบรม

๗ คาบสมุทร
โดย น.ท.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ตอน Euro Fighter Typhoon เพิ่มขีดความสามารถ Air to Surface

คลื่นมีไว้ให้เมา เรื่องเมาๆ มีไว้ให้เล่า
โดย เจ้าชายน้อย

นำเสนอ ตอนแรกของ “เครื่องกันโคลง”
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ