นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๖๗๔


ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ภาพปก : เรือหลวงปัตตานี และ เรือหลวงสิมิลัน
รับ – ส่ง กำลังบำรุงในทะเลขณะคลื่นลมแรง
บทความที่น่าสนใจ

“วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ”
โดย กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ

นำเสนอ ความเป็นมา พร้อมภารกิจที่สำคัญที่ผ่านมา

“ยุทธวิธี”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบ เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๗ แนวโน้มที่โดดเด่น

“๗๐ ปี กองเรือทุ่นระเบิด”
โดย กองเรือทุ่นระเบิด

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา พร้อม ภารกิจที่สำคัญที่ผ่านมา เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาหน่วย

“ลูกหลง”
โดย น.ต.รักชาติ เฟืองฟู

นำเสนอ รายละเอียดของ เหตุการณ์ธรณีพิบัติ คลื่นยักษ์สึนามิ ที่เกิดในพื้นที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนจบ

“ยาน SDV กำลังรุกคืบหน้า อย่างไร้ร่องรอย”
นำเสนอ ประวัติ และการประจำการของยานลำเลียงนักประดาน้ำรบพิเศษของประเทศต่าง ๆ นับเป็นภัยคุกคามที่เงียบและไร้ร่องรอย เสนอเป็นตอนจบ

“๗ คาบสมุทร”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ USS FORT WORTH ได้ขึ้นระวางประจำการ

สหรัฐ ฯ ทำพิธีปล่อยเรือ
นำเสนอ USS AMERICA ลงน้ำ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ