นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๗๓๘


ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
ภาพปก : การฝึกในทะเลแบบบูรณาการของนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ
ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มี.ค.๖๑
บทความที่น่าสนใจ

"สงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare)”
โดย ร.อ.ธีรยุทธ บุญเกิด

นำเสนอ ภัยคุกคามด้านความมั่นคง และกลายมาเป็นสงครามรูปแบบใหม่ ที่แทรกซึมไปยังระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย มีจุดประสงค์เพื่อทำลายหรือสร้างความแตกแยก

ไททานิก (Titanic) : บิสมาร์ค (Bismarck)
ความเหมือนบนความแตกต่าง

โดย พลเรือเอก สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ ภาคผนวกตอนจบ จาก
จาก “ตำนานบิสมาร์ค” สู่ “RTN 4.0”
แง่คิด..มุมมอง ของผู้เขียน ซึ่งวิเคราะห์บทเรียนจากสงครามได้อย่างน่าคิด

การนำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงมาใช้ในการรบทางเรือของกองทัพเรือไทย
โดย ร.อ.ศาสตรา เจริญชัย

นำเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับการนำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงมาปรับใช้ในภารกิจสนับสนุนการรบทางเรือ

จากคนป่วยหาหมอถึงห้องรับรองนายทหารประทวนถึง-
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ มุมมองจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และให้ความสำคัญกับข้าราชการชั้นประทวนมากขึ้น เนื่องจากทุกระดับชั้นต่างมีหน้าที่ปฏิบัติของตนเอง ซึ่งจะต้องมีความเกื้อกูลกัน หากมีโอกาสก็ควรให้เกียรติซึ่งกันแ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ