นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗๐๒


ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๕๘
ภาพปก : การฝึกภาคปฏิบัติยุทธวิธีรบผิวน้ำ
หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ รุ่นที่ ๑/๒ งบประมาณ ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ

วิถีชาวเรือ ตอน เรื่องบ้า ๆ เกี่ยวกับทหารเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ เรื่องราวของผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในอดีตที่มีพฤติกรรมแปลก ๆ ในการใช้อำนาจการบังคับบัญชาของตนเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา

อาวุธใต้น้ำเทคโนโลยีที่รอการพัฒนาข้ามขีดจำกัด
โดย น.ต.ฉัตรพร ทรัพย์เจริญมาก

นำเสนอ ความพยายามการพัฒนาเทคโนโลยีของอาวุธใต้น้ำ รวมทั้งการขับเคลื่อนใต้น้ำให้มีความเร็วสูงมากกว่า ๑๐๐ นอต ในอนาคต

เทคโนโลยีปืนใหญ่เรือในปัจจุบัน
โดย ร.อ.เมธาวี ชูเมือง

นำเสนอ การพัฒนาปืนใหญ่เรือในอนาคตที่เพิ่มความแม่นยำและระยะยิงที่มากขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งตัวปืนและลูกปืน

สื่อสังคมออนไลน์กับการปฏิบัติการทางทหาร
โดย ร.อ.สาชล ห่วงนิกร

นำเสนอ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ให้เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางทหาร

รหัสลับเจอโรนิโม
โดย เอกะ

นำเสนอ ตอนที่ ๒ ของรายละเอียดการไล่ล่าสังหาร บิน ลาดิน หัวหน้าขบวนการก่อการร้าย อัลเคด้า หรืออัลกออิดะห์

คลื่นมีไว้ให้เมา เรื่องเมาๆ มีไว้ให้เล่า
โดย เจ้าชายน้อย

นำเสนอ ตอน เมาบก

๗ คาบสมุทร
โดย ว่าที่ น.ท.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ตอน สหรัฐฯ มอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ให้กับประเทศเวียดนาม
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ