นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๗๑๗


ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
ภาพปก : ๗๔ ปี วันสถาปนา กองการฝึก กองเรือยุทธการ
บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๓ สงครามทางเรือในบริบทของยุทธศาสตร์

๗๔ ปี กองการฝึก กองเรือยุทธการ
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ มุมมองของ กฝร. จากอดีตสู่อนาคต

เครื่องฝึกนั้นสำคัญไฉน
โดย กองฝึกเดินเรือและการเรือ กฝร.

นำเสนอ ความสำคัญของเครื่องฝึกจำลอง ของ กฝร. ที่มีอยู่หลากหลายประเภทตามสาขาการปฏิบัติงานในเรือรบ

ปคส.ในสายเลือด
โดย น.ท.อรุณ เจริญผล

นำเสนอ ความสำคัญของการฝึกการป้องกันความเสียหาย (ปคส.) ที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียไป หากเราไม่มีความพร้อมในการ ปคส.

วัตถุมงคลกรมหลวงฯ
โดย น.ต.วริรัตน์ ยิ่งคำแหง

นำเสนอ วัตถุมงคลรุ่นต่าง ๆ ของ กรมหลวงชุมพรฯ ที่ได้รับความนิยมจนผู้คนต่างแสวงหา ไขว่คว้า เพื่อที่จะได้ครอบครอง จะเป็นรุ่นใดบ้างนั้น ขอเชิญท่านติดตามได้ภายในฉบับครับ...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ