นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๖๘๑


ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
ภาพปก : กองการฝึก กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๗๑ ปี
“เราสร้างนักรบทางเรือ”
บทความที่น่าสนใจ

เหตุใด อากาศยานไร้คนขับ จะเป็นผู้กำหนดแสนยานุภาพทางอากาศ ในอนาคต
โดย ร.อ.สุรจักษ์ ดำรักษ์

นำเสนอ เกี่ยวกับการพัฒนานำอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV มาใช้ในภารกิจ ทางทหารเพื่อทดแทนอากาศยานที่ใช้นักบินจริงในภารกิจที่มีความเสี่ยงภัยสูง ทั้งระดับยุทธวิธี ยุทธการและยุทธศาสตร์

ยุทธวิธี
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบเกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๙ “แนวโน้มและความคงที่ของ เทคโนโลยี”

กองการฝึก กองเรือยุทธการ
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ หน่วยงานหลักในการฝึกอบรม ให้กับกำลังพลของ กองเรือยุทธการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เป็น “นักรบทางเรือที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ”

การข่าวกรอง
โดย น.อ.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ

นำเสนอ หลักการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานข่าวกรองทางทหาร

เฮฮาฝ่าแปซิฟิก
โดย เอกะ

นำเสนอ ประสบการณ์ ของกำลังพลรับเรือ ร.ล.สุโขทัย จากประเทศ สหรัฐ ฯ เดินทางกลับมาประเทศไทย โดยผ่าน มหาสมุทรแปซิฟิก

๗ คาบสมุทร
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ทร.สหรัฐ ฯ ประสพความสำเร็จในการทดสอบระบบต่อต้านตอร์ปิโดต้นแบบ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ