นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๗๓๐


ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาพปก : ครบรอบ ๗๕ ปี กองการฝึก กองเรือยุทธการ
หน่วยฝึกอบรมให้กับกำลังพลของกองเรือยุทธการในสาขาต่าง ๆ
เพื่อสร้าง "นักรบทางเรือ" ให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งต่าง ๆ ภายในเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทความที่น่าสนใจ

พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ (ร.ล.ตรัง)
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ภาพพร้อมรายละเอียด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

ไททานิก (Titanic) & บิสมาร์ค (Bismarck)
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ ความเหมือนบนความแตกต่าง ตอนที่ ๑๐ "ถูกจม หรือ จมตัวเอง?" โดยฉบับนี้นำเสนอเป็นตอนที่ ๒ ต่อจากฉบับที่แล้ว

เทคโนโลยีการล่องหน VS เรดาร์ต่อต้านการล่องหน
โดย น.ต.กนกศักดิ์ วรรณตรง

นำเสนอ เทคโนโลยีการล่องหนของเรือ และอากาศยานสมัยใหม่ที่ถูกต่อต้านด้วยเรดาร์ต่อต้านการล่องหน

๖๒ ปี นิตยสารกระดูกงู
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ภาพหน้าปกกระดูกงูฉบับแรก รวมทั้งประวัติความเป็นมา พร้อมนำเสนอบทความน่าสนใจที่ลงตีพิมพ์ในฉบับปฐมฤกษ์ เรื่อง การฝึกร่วมกับเรือดำน้ำ "แรชเชอร์" ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกร่วมกับเรือดำน้ำ ทร.สหรัฐฯ เมื่อ ๖๐ ปีก่อน และบทความที่ลงตีพิมพ์ในปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เรื่อง มุ่งบางจาก เป็นเรื่องเล่าถึงบรรยากาศการเดินทางไปทำงานนของกำลังพลกองเรือยุทธการในสมัยนั้นเป็นเช่นไร

กาลิเลโอ (Galileo) หายไปไหน”
โดย น.ท.ศุภสิทธิ์ คงดี

นำเสนอ โครงการระบบการหาตำบลที่ด้วยดาวเทียม Galileo
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ