นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๖๙๔


ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
ภาพปก : พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
โดยมี พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
และ พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
บทความที่น่าสนใจ

“การยุทธ์ที่อ่าวมนิลา”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ เกี่ยวกับการยุทธ์ระหว่างสเปนกับสหรัฐ ฯ ในปี ค.ศ.๑๘๙๘ เมื่อเกิดเหตุการณ์เรือประจัญบาน Maine ของกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ได้เกิดระเบิดขึ้นในอ่าวฮาวานาที่คิวบา ซึ่งเป็นอาณานิคมของสเปน

“KRI Makassar”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการขึ้นไปสังเกตการณ์ฝึก span class="style3">“Multilateral Naval Exercise Komodo 2014” บนเรือ KRI Makassar ซึ่งเป็นเรือประเภท LPD และเป็นเรือธงของ ทร.อินโดนีเซีย

“เรือหลวงบางปะกง กับการเข้าสู่การเข้าประจำการในปีที่ ๒๔”
โดย กฟก.๒ กร.

นำเสนอ การปฏิบัติภารกิจตามที่รับมอบหมายของ ร.ล. บางปะกง ตลอดระยะเวลา ๒๓ ปี ของการขึ้นวางประจำการในกองทัพเรือ

“บทบาทกองทัพเรือในประชาคมอาเซียน”
โดย น.อ.พิสุทธิ์ศักดิ์ ศรีชุมพล

นำเสนอ ข้อพิจารณาหน้าที่และภารกิจของกองทัพเรือ ร่วมทั้งแนวโน้มภัยคุกคามต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้าในประชาคมอาเซียน โดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

"๗ คาบสมุทร"
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ตอน บรูไนทดลองยิง Exocet ข่าวการทดลองอาวุธของกองทัพเรือชาติต่าง ๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ