นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๖๗๐


ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕
ภาพปก : "ความเป็นชาวเรือ" ภาพการปฏิบัติงานบนเรือในทะเล
ซึ่งกำลังพลจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งความพร้อมของเรือ
บทความที่น่าสนใจ

“ความเป็นชาวเรือ”
นำเสนอ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบนเรือ ในทะเลที่จะต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ความสามารถ เพื่อให้ภารกิจต่าง ๆ สำเร็จและปลอดภัย

“ยุทธวิธี”
นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบ เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๕ การปฏิวัติอาวุธทางเรือ

“ปฏิบัติการวางทุ่นระเบิด”
นำเสนอ หลักการวางทุ่นระเบิดในทะเล ของสงครามทุ่นระเบิด

“ลูกหลง”
นำเสนอ รายละเอียดของเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ที่มีผลกระทบและเกิดความเสียหายในพื้นที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดพังงา ในปี พ.ศ.๒๕๔๗

"๗ คาบสมุทร” อิสราเอล รับมอบ เรือดำน้ำชั้น Dolphin ลำที่ ๔
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ รายละเอียดของเรือดำน้ำชั้น Dolphin ของอิสราเอล
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ