นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๗๓๖


ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ภาพปก : สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
บทความที่น่าสนใจ

“Run Silent, Run Deep หลักสูตร International Diesel Submarine Training Program 2017”
โดย น.ต.เกียรตินาวิน ศรีแสง และ
ร.อ.ศุภชัย ประกอบ

นำเสนอ นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า จาก โรงเรียนเรือดำน้ำ ทร.สหรัฐฯ

การดำเนินนโยบายผ่านการฝึกของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลาง
โดย น.ต.ธารไชยยันต์ ตันติอำนวย

นำเสนอ การฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดนานาชาติ โดยมีกองเรือสหรัฐฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นผู้จัดการฝึก หรือการฝึกภาคใต้รหัส IMX ซึ่งเดิมเคยใช้ชื่อการฝึก IMCMX (International Mine Countermeasure Exercise) มาก่อน

ประสบการณ์รับเรือจากต่างประเทศ
โดย พล.ร.ต.กมล สุขสิงห์

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการรับเรือจากต่างประเทศ

เรือสะเทินน้ำสะเทินบก
โดย ร.อ.พงษ์เทพ สันทัด

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของเรือสะเทินน้ำสะเทินบก หรือที่เรียกว่า Hovercraft พร้อมจุดเด่น และจุดด้อยของการมีไว้ปฏิบัติงาน

ไททานิก (Titanic) : บิสมาร์ค (Bismarck)
ความเหมือนบนความแตกต่าง

โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

ฉบับนี้นำเสนอ ภาคผนวก ๑
จาก “ตำนานบิสมาร์ค” สู่ “RTN 4.0”
แง่คิด..มุมมอง ของผู้เขียน ซึ่งวิเคราะห์บทเรียนจากสงครามได้อย่างน่าคิด
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ