นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๗๑๒


ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๕๙
ภาพปก : พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลกองเรือยุทธการ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยกองบัญชาการกองเรือยุทธการ
ครบรอบ ๙๒ ปี (๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) บน เรือหลวงอ่างทอง
ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๑ ต่อจากฉบับที่แล้วเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางทะเล

“อากาศยานไร้คนขับกับการสนับสนุนการหาข่าวตามลำแม่น้ำโขง"
โดย ร.อ.แสงฟ้า สวัสดิ์นาค

นำเสนอ การนำแนวคิดการใช้อากาศยานไร้คนขับสนับสนุนการปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง

Down Periscope ไปกับหลักสูตร IDSTP 2015
โดย น.อ.ณัฐพล บุญมาทัต
น.ท.กิตติภูมิ ภูมิโคกรักษ์

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้จาก การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติการเกี่ยวกับเรือดำน้ำที่กองทัพเรือสหรัฐฯ

คลื่นมีไว้ให้เมา เรื่องเมาๆ มีไว้ให้เล่า
โดย เจ้าชายน้อย

นำเสนอ ตอน มันมากับความโคลง

กองเรือฟริเกตที่ ๑เขี้ยวเล็บที่สำคัญแห่งราชนาวี
โดย กองเรือฟริเกตที่ ๑

นำเสนอ ประวัติและความเป็นมาของกองเรือฟริเกตที่ ๑ เนื่องใวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย (๑ ม.ค.๕๙)
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ