นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗๐๐


ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๕๘
ภาพปก : HAPPY NEW YEAR 2015
บทความที่น่าสนใจ

หายนะอันเกิดจากการไม่ใส่ใจหลักการสงคราม กรณีศึกษาการยุทธ์ที่ Slapton Sands
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทเรียนในอดีตของการไม่ให้ความสำคัญหรือความใส่ใจเท่าที่ควร ย่อมทำให้เกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรงได้ง่าย ๆ

วันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว ครบรอบ ๖๒ ปี
โดย กตอ.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและผลการปฏิบัติสำคัญที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
โดย กฟก.๑ กร.

นำเสนอ ประวัติ และภารกิจของหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

เรื่องสัพเพเหระของ “สมอ”
โดย กองฝึกเดินเรือและการเรือ กฝร.

นำเสนอ แง่มุมต่าง ๆ ของสมอ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความสำคัญของสมอมากยิ่งขึ้น

คลื่นมีไว้ให้เมา เรื่องเมาๆ มีไว้ให้เล่า
โดย เจ้าชายน้อย

นำเสนอ ตอน Six Degrees of Freedom ท่านจะทราบว่าอาการโคลงของเรือนั้นเป็นอย่างไร

๗ คาบสมุทร
โดย ว่าที่ น.ท.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ "กองทัพเรือจีน สั่งต่อเรือบรรทุกเครื่องบิน ลำที่ ๒" นำเสนอข่าวการต่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองของจีน

สงครามทางเรือในสงครามโลกครั้งที่ ๒
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ สงครามทางเรือในสงครามโลกครั้งที่ ๒...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ