นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๖๗๖


ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๕๖
ภาพปก : พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖
ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สัตหีบ ชลบุรี
เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
บทความที่น่าสนใจ

“ก้าวสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งรวมตัวกันเพื่อให้มี ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘

“ยุทธวิธี”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบ เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๗ แนวโน้มที่โดดเด่น

“SeaFox”
โดย น.ต.อนุรักษ์ คงคา

นำเสนอ คุณสมบัติของ ยานล่าทำลายทุ่นระเบิดแบบใหม่ ที่กำลังเข้ามาทดแทนยานล่าทำลาย ทุ่นระเบิดแบบเดิม

“วันสถาปนา กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ”
โดย กองเรือฟริเกตที่ ๑

นำเสนอ ความเป็นมา พร้อมหน้าที่ภารกิจที่สำคัญ

“กำลังพลรับเรือ”
โดย CAT.791

นำเสนอ แนวทางการเข้าเป็นกำลังพลประจำเรือ ชุด กำลังพลรับเรือ ที่ต่อใหม่หรือจัดหาใหม่จากต่างประเทศ

“๗ คาบสมุทร” รัสเซีย ขึ้นระวางประจำการเรือดำน้ำชั้นใหม่
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ข่าวการขึ้นระวางประจำการเรือดำน้ำชั้นใหม่ที่มีชื่อว่า “Yury Dolgorukiy” หมายเลข K-535 นับเป็นเรือลำแรกในชั้น Borey
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ