นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗๐๑


ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ภาพปก : การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน
และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปี งป.๕๘
บทความที่น่าสนใจ

อย่าให้คนป่วยบังคับบัญชาหน่วยทหาร
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของผู้บัญชาการกองเรือของฝรั่งเศสที่เกือบทำให้ฝรั่งเศสรบกับอังกฤษ เนื่องจากปัญหาสุขภาพของเขาทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต

รหัสลับเจอโรนิโม
โดย เอกะ

นำเสนอ รายละเอียดของภารกิจการไล่ล่าสังหาร บิน ลาดิน หัวหน้าขบวนการก่อการร้าย อัลเคด้า หรืออัลกออิดะห์ ในประเทศปากีสถาน ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จนประสพผลสำเร็จของภารกิจ

การใช้นาโนเทคโนโลยีทางการทหาร :อนาคตของสงคราม
โดย น.ต.เกียรตินาวิน ศรีแสง

นำเสนอ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ การสร้างหรือการวิเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ในระดับนาโนเมตร มาพัฒนาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ทางทหารแห่งอนาคต

การซ่อนพรางของเรือผิวน้ำ
โดย น.ต.วัชระพงษ์ ถนอมสัตย์

นำเสนอ เทคโนโลยีของการซ่อนพรางเรือผิวน้ำ ให้ยากต่อการตรวจพบ

คลื่นมีไว้ให้เมา เรื่องเมาๆ มีไว้ให้เล่า
โดย เจ้าชายน้อย

นำเสนอ ตอน เมาเรือเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ ท่านจะทราบว่าเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้มนุษย์เรามีอาการเมาเรือ

๗ คาบสมุทร
โดย ว่าที่ น.ท.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ "ข่าวสารอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำรอบโลก" นำเสนอข่าวการทดลองอาวุธปล่อยนำวิถีของประเทศต่าง ๆ ในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๕๘

สงครามทางเรือในสงครามโลกครั้งที่ ๒
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ สงครามทางเรือในสงครามโลกครั้งที่ ๒...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ