นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๖๗๗


ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ภาพปก : การฝึก Cobra Gold 2013 เป็นประธานปลูกป่า
ณ บริเวณหาดยาว ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
บทความที่น่าสนใจ

“ยุทธวิธี”
โดย พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร

นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบ เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๘ ความคงที่ที่โดดเด่น การดำเนินกลยุทธ์

“เรื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ”
โดย พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก

นำเสนอ แนวทางแผนงานการพัฒนา ปรับปรุงกองเรือ ทั้งด้านองค์บุคคล และองค์วัตถุให้มีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจป้งอกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

“กรณีศึกษา การจัดหาเรือดำน้ำของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน”
โดย น.ต.วิบูลย์ โคตรสมบัติ

นำเสนอ การพัฒนาจัดหาเรือดำน้ำของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

“กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ”
โดย กองเรือตรวจอ่าว

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา พร้อมหน้าที่ภารกิจที่สำคัญ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย

"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 'ความไว้ใจ' ปัญหาใหญ่ของอาเซียน"
โดย ร.อ.นิธิ บุญยรัตกลิน

นำเสนอ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งอาจจะนำมาถึงความไม่ไว้วางใจที่มีต่อกัน

"๗ คาบสมุทร"
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการยิงอาวุธพื้นสู่อากาศจากเรือฟริเกตชั้น Aquitaine (FREMM)
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ