นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๗๓๕


ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
ภาพปก : จ่าเอก ผล ดีนวลพะเนา (คนขวามือสุด)
หนึ่งในกำลังพลชุดรับเรือดำน้ำลำแรกของราชนาวี เรือหลวงมัจฉาณุ กับเพื่อนชาวญี่ปุ่น
ตอนไปทัศนศึกษาที่ปราสาทโชกุน เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๐
บทความที่น่าสนใจ

ครูลำยอง
โดย ร.อ.รัฐพงศ์ บุญลือ

นำเสนอ วีรกรรมอันกล้าหาญของครูลำยอง หนึ่งในผู้ร่วมการต่อต้านทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒

เมื่อคุณตาผมเป็นชุดรับเรือ ส.
โดย ครูป้อม

นำเสนอ ประสบการณ์จากการบอกเล่าของคุณตา ผู้เป็นหนึ่งในกำลังพลชุดรับเรือหลวงมัจฉาณุ ซึ่งเป็นเรือดำน้ำลำแรกของราชนาวี

๙๗ ปี ท่อยิงลูกระเบิดน้ำลึก
โดย ร.ท.สุเทพ แสงอ่วม

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของท่อยิงลูกระเบิดลึก ซึ่งเป็นอาวุธที่ทรงอานุภาพในการปราบเรือดำน้ำในอดีต

ไททานิก (Titanic) : บิสมาร์ค (Bismarck)
ความเหมือนบนความแตกต่าง

โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ ตอนที่ ๑๓ “ความเหมือนบนความแตกต่าง (๒)” ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ