นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๗๑๑


ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ภาพปก : ๑๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
และวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ
นับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพเรือ
ซึ่งมีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติภารกิจในทะเล
บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๑ ต่อจากฉบับที่แล้ว เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางทะเล

Link RTN (SAAB) สนับสนุนการทำงานของศูนย์ยุทธการอย่างไร
โดย ร.อ.โสภณ โกวิทอิสริยะ

นำเสนอ การนำระบบ Tactical Data Link มาใช้งานร่วมกับระบบอำนวยการรบของเรือในปัจจุบัน

วิวัฒนาการการต่อต้านทุ่นระเบิด
โดย น.ต.ประทุม แยมสูงเนิน

นำเสนอประวัติและพัฒนาการของสงครามทุ่นระเบิด

SINGSIAM ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ กับกองเรือฟริเกตที่ ๒
โดย ฉลามสีน้ำเงิน

นำเสนอ การฝึก SINGSIAM ครั้งที่ ๑๘ ต้ังแต่วันที่ ๑ - ๑๓ พ.ย.๕๘

สัตว์ทะเลกับการปฏิบัติการทางทหาร จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง
โดย ร.อ.ชยุติ บุตรไชย

นำเสนอ โครงการศึกษาการใช้สัตว์ทะเลมาร่วมกับปฏิบัติการทางทหาร

๗ คาบสมุทร
โดย น.ท.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ตอน โดรนนกน้ำ ดำน้ำก็ได้ ินก็ได้ การวิจัยโดรนชนิดใหม่ ซึ่งสามารถบินและดำน้ำได้ในเครื่องเดียวกัน

คลื่นมีไว้ให้เมา เรื่องเมาๆ มีไว้ให้เล่า
โดย เจ้าชายน้อย

นำเสนอ ตอนจบของ “เครื่องกันโคลง”
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ