นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๖๙๙


ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ภาพปก : ๑๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ
บทความที่น่าสนใจ

"กองเรือยุทธการ"
โดย กพร.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและผลการปฏิบัติสำคัญที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ๑๙ ธันวาคมของทุกปี

เมื่อความกล้าหาญและจงรักภักดีไม่มั่นคงพอที่จะช่วยชีวิตของนายทหารเรือคนหนึ่ง”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ เรื่องชะตากรรมของนายทหารเรือคนหนึ่งในราชนาวีอังกฤษ กลางศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อนักการเมืองมีการตัดสินใจผิดพลาดแล้วโยนความรับผิดชอบให้ฝ่ายทหาร

“ย้อนอดีต กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ”
โดย กยพ.กร.

นำเสนอประวัติความเป็นมาและผลการปฏิบัติสำคัญที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

“วันคล้ายวันสถาปนากองการบินทหารเรือ”
โดย กบร.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและผลการปฏิบัติสำคัญที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

“คลื่นมีไว้ให้เมา เรื่องเมาๆ มีไว้ให้เล่า”
โดย เจ้าชายน้อย

นำเสนอ ตอน Sea State เรื่องแนวสนุกสนาน เฮฮา ขำขัน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงกับชาวเรือที่ทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ในทะเล

๗ คาบสมุทร
โดย ว่าที่ น.ท.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ "Airbus Helicopters ทดสอบเฮลิคอปเตอร์แบ EC725 Caracal ให้กับกองทัพเรือบราซิล" ซึ่่งเป็นการทดสอบการบรรทุกอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ MBDA Exocet AM39 และเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Telephonics APS-143C(V)3 OceanEye
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ