นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๖๗๕


ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
ภาพปก : เรือหลวงชลบุรี สังกัด กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
ทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี
กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บริเวณอ่าวไทยตอนบน
ระหว่าง ๒๙ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
บทความที่น่าสนใจ

“๑๙ ธันวาคม วันสถาปนา กองเรือยุทธการ”
โดย กองเรือยุทธการ

นำเสนอ พลเรือเอก ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการ กองเรือยุทธการ บน เรือหลวงอ่างทอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยุทธการ

“ยุทธวิธี”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบ เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๗ แนวโน้มที่โดดเด่น

“ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ความร่วมมือรวมตัวเป็นประชาคม เดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน

“IMCMEX 2012 การฝึกผสม ต่อต้านทุ่นระเบิดนานาชาติ”
โดย Blebluesea

นำเสนอ การฝึกผสมต่อต้านทุ่นระเบิด นานาชาติ ในพื้นที่ทะเลอาระเบีย

“ระบบดับเพลิงในห้องเครื่องแบบประจำที่”
โดย น.ต.ชยุต อาจวิชัย

นำเสนอ หลักการ ตรวจสอบ และการคำนวณหาปริมาตรห้องที่ใช้ติดตั้งระบบดับเพลิงแบบประจำที่

“๗ คาบสมุทร” สหรัฐ ฯ ปลดระวาง ประจำการเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Enterprise
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ข่าวการปลดระวาง ประจำการเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงาน นิวเคลียร์ลำแรกของโลก เข้าประจำการใน กองทัพเรือสหรัฐ ฯ มาอย่างยาวนานถึง ๕๑ ปี
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ