นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๗๓๑


ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
ภาพปก : การฝึกภาคทะเลของหลักสูตรล่าทำลายทุ่นระเบิดสัญญาบัตร
ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
บทความที่น่าสนใจ

มนุษย์กบที่วังไกลกังวล ในรัชกาลที่ ๙
"ทำงานทั่ว ฝั่ง น้ำ ฟ้า"
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ ประสบการณ์ในโอกาสถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

ไททานิก (Titanic) : บิสมาร์ค (Bismarck)
ความเหมือนบนความแตกต่าง

โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ ตอนที่ ๑๑ "ความลับใต้ทะเลลึก"

ก้าวใหม่กับบทบาท กฝร. ในโครงการความร่วมมืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
โดย น.ท.สมศักดิ์ สีโยแก้ว

นำเสนอ ความร่วมมือระหว่าง ทร. กับ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำไปสู่การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

การประชุมสัมมนาผู้นำเกี่ยวกับการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกภาคพื้นแปซิฟิก
โดย น.ต.ภาสกร เครื่องสนุก

นำเสนอ การสัมมนาผู้นำทางทหารของชาติต่าง ๆ ในภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ หลักการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างกองกำลังนานาชาติ และพัฒนาขีดความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกของชาติต่าง ๆ

เทคโนโลยีการล่องหน VS เรดาร์ต่อต้านการล่องหน
โดย น.ต.กนกศักดิ์ วรรณตรง

นำเสนอต่อจากฉบับที่แล้ว ฉบับบนี้นำเสนอเป็นตอนจบ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ