นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๖๙๕


ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
ภาพปก : การเดินเรือในสภาพคลื่นลมแรง
นับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติในทะเลอย่างหนึ่งของชาวเรือ
ที่จะต้องประสบและฝ่าฟันเพื่อให้ภารกิจสำเร็จได้โดยปลอดภัย
บทความที่น่าสนใจ

“ชาวเรือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทะเล”
นำเสนอ อันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดต่าง ๆ ของผู้ที่ปฏิบัติงานในทะเลจะต้องพบเจอ และต้องระมัดระวัง พร้อมฝ่าฟันเพื่อให้ภารกิจสำเร็จได้โดยปลอดภัย

“บทบาทกองทัพเรือในประชาคมอาเซียน”
โดย น.อ.พิสุทธิ์ศักดิ์ ศรีชุมพล

นำเสนอ ข้อพิจารณาหน้าที่และภารกิจของกองทัพเรือ ร่วมทั้งแนวโน้มภัยคุกคามต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้าในประชาคมอาเซียน โดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

"5th Western Pacific Naval Symposium Mine Counter Measures And Diving Exercise 2014"

นำเสนอการฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกครั้งที่ ๕ ที่ประเทศนิวซีแลนด์

"หลักสูตรยกพลขึ้นบกสัญญาบัตรและหลักสูตรยกพลขึ้นบกประทวน"
นำเสนอ การฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ระหว่าง ๒๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค.๕๗

๗ คาบสมุทร
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ตอน "กองทัพเรือสหรัฐฯ เข้าประจำการระบบตรวจจับทุ่นระเบิดด้วยเลเซอร์ทางอากาศเป็นครั้งแรก"
นำเสนอกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ขึ้นระวางประจำการระบบตรวจจับทุ่นระเบิดด้วยเลเซอร์ทางอากาศ Airborne Laser Mine Detection System (ALMDS)
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ