นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๖๗๑


ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕
ภาพปก : พลเรือเอก ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานปลูกป่า
“ปลูกต้นสักทองคืนธรรมชาติสู่ป่า” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมโครงการปลูกป่า
บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าภายในหมู่บ้านกองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
บทความที่น่าสนใจ

“โซนาร์ (SONAR) หัวใจของเรือล่าทำลายทุ่นระเบิด”
โดย ว่าที่ น.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม

นำเสนอ หลักการทำงาน คุณลักษณะของโซนาร์ และกระบวนการล่าทำลายทุ่นระเบิด

“ยุทธวิธี”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบ เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๕ การปฏิวัติอาวุธทางเรือ ต่อจาก ฉบับที่แล้ว

“๔ กันยายน วันเรือดำน้ำ”
โดย กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของเรือดำน้ำ ของราชนาวีไทยในอดีต

“ลูกหลง”
โดย น.ต.รักชาติ เฟื่องฟู

นำเสนอ รายละเอียดของ เหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ที่มีผลกระทบและเกิดความเสียหายในพื้นที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดพังงา ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ต่อจากฉบับที่แล้ว

"๗ คาบสมุทร” เรือดำน้ำชั้นกิโล ลำแรกของเวียดนามพร้อมลงน้ำ
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ข่าวการจัดหาเรือดำน้ำชั้นกิโลของเวียดนาม จากประเทศรัสเซีย จำนวน ๖ ลำ พร้อมคุณลักษณะเรือดำน้ำชั้นกิโล
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ