นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๗๓๙


ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ภาพปก : การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๓ พ.ค.๖๑

และการฝึกผสม Guardian Sea 2018 ร่วมกับกองกำลังทางเรือสหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เม.ย.๖๑ บริเวณทะเลฝั่งอันดามัน
บทความที่น่าสนใจ

ภาพการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ
ภาพการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพการฝึกผสม Guardian Sea 2018
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ภาพการฝึกผสม Guardian Sea 2018 ระหว่าง ๒๕ - ๒๙ เม.ย.๖๑

ทะเลสีดำ
โดย ร.อ.ธานี พิมพ์จันทร์

นำเสนอ การขจัดคราบน้ำมันในทะเล
ก้าวใหม่...ห้องสมุด กฝร. สู่การเป็น FTC E-library
โดย น.ท.หญิง จินดารัตน์ ยิ้มศรีใส

นำเสนอ การเข้าใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กฝร. ซึ่งได้รวบรวม อทร. หนังสือ-ตำรา เอกสารต่าง ๆ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางเรือให้อยู่ในรูปดิจิตอล ให้ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดไว้เพื่อการศึกษาเองได้
เครื่องเบญจรงค์ ของที่ระลึกที่เราไม่ควรมองข้าม
โดย ร.อ.เอกพณ ทำนองนาค

นำเสนอ รูปแบบต่าง ๆ ของเครื่องเบญจรงค์ของไทย และหน่วยต่าง ๆ นิยมใช้เป็นของที่ระลึกให้กับบุคคลสำคัญทั้งในระดับหน่วยงาน จนถึงระดับชาติ

อาญาสิทธิ์โกษาเหล็ก
โดย พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

โดยได้รับความกรุณาจาก พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ จากหนังสือ “เล่าเรื่องเมืองไทย” ให้นำบทความบางส่วนที่น่าสนใจมานำเสนอ

กะลาสีป๊อบอาย กะลาสีไทย
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ การปฏิบัติงานในทะเลของชาวเรือ ทหารเรือ ในอดีตที่ต้องอดทนกับสภาพคลื่นลม ตลอดจนอาหารการกินในเรือเป็นเวลานาน ๆ โดยถ่ายทอดแง่มุมจากการ์ตูนป๊อบอาย

 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ