ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตร นายทหารประจำเรือ

พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตร นายทหารประจำเรือพรรคนาวิน ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.