ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประจำเรือ พรรคนาวิน

กองการฝึก กองเรือยุทธการ เปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประจำเรือ พรรคนาวิน ระหว่าง ๖ ตุลาคม - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ สำหรับนายทหารพรรคนาวินในเรือ ได้แก่ ต้นหน นายยามเรือเดิน นายยามเรือจอด นายยามศูนย์ยุทธการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นาวาเอก เรวัต อุบลรัตน์ รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.