กำลังพลสำรอง (นักศึกษาวิชาทหาร)

นักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ

ประมวลหลักสูตร
หลักสูตร ชั้นยศ/คุณสมบัติ ตั้งแต่ ถึง ระยะเวลา
(สัปดาห์)
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 สังกัด ทร. นศท.ชั้นปีที่ 4 13/01/2564 19/01/2564 1
นักศึกษาวิชาทหารส่วนของ กร. ชั้นปีที่ 5 นศท.ชั้นปีที่ 5 05/01/2564 21/01/2564 3
นักศึกษาวิชาทหารภาคทฤษฎีชั้นปีที่ 3 นศท.ชั้นปีที่ 3 01/07/2564 31/07/2564 4
นักศึกษาวิชาทหารภาคปฏิบัติ ชั้นปีที่ 3 นศท.ชั้นปีที่ 3 05/01/2564 11/01/2564 1


กำลังพลสำรอง (นักศึกษาวิชาทหาร)