ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


การฝึกทบทวนเคลื่อนที่ และตรวจความพร้อมของเรือในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ หัวหน้าชุดฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือ ในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ (มชด.ทรภ.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจประเมินเรือฯ ณ หลักเทียบเรือ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓ ลำ ประกอบด้วย ร.ล.แกลง ร.ล.แหลมสิงห์ และ เรือ ต.๒๓๓ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดพังงา จำนวน ๔ ลำ ประกอบด้วย ร.ล.สายบุรี ร.ล.มัตโพน เรือ ต.๑๑๑ และ เรือ ต.๒๒๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.