ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


การฝึกทบทวนเคลื่อนที่ และตรวจความพร้อมของเรือในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และ หัวหน้าชุดฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือ ในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ (มชด.ทรภ.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมคณะ เยี่ยมคำนับ พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในโอกาสที่เดินทางมาจัดการฝึกทบทวนเคลื่อนที่ และตรวจความพร้อมของเรือในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และ หัวหน้าชุดฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือ ในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ (มชด.ทรภ.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมคณะ เยี่ยมคำนับ พลเรือตรี พิสิฐ ฤกษ์งาม ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ในโอกาสที่เดินทางมาจัดการฝึกทบทวนเคลื่อนที่ และตรวจความพร้อมของเรือในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.