ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก (สัญญาบัตร)

กองการฝึก กองเรือยุทธการ เปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก (สัญญาบัตร) ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน ถึง ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๒) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.