ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


สนับสนุนการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๕๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การรับรอง พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ที่กรุณาเดินทางมาบรรยายการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ ๑ (ศคปน.ทรภ.๑) และให้การต้อนรับ พลเรือตรี รองศาสตราจารย์ นเรศ เพ็ชรนิน ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๖๗ นาย ในโอกาสเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ณ ห้องเบญญา กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ บรรยายแนะนำหน่วย และนำชมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ (NWTS)

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ บรรยายการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ ๑ (ศคปน.ทรภ.๑) จากกรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลหรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPIM) ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.