ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยม สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ในการนี้ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การรับรอง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.