ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการพิธีบวงสรวงหน้าอาคารกองฝึกเดินเรือและการเรือ

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีบวงสรวงหน้าอาคารกองฝึกเดินเรือและการเรือ (เก่า) ก่อนทำการรื้อถอนเพื่อสร้างเป็นอาคารเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณอาคารกองฝึกเดินเรือและการเรือ (เก่า) กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.