ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ครบรอบ ๙๘ ปี

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ อนุมัติจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยกรุณามอบหมายให้ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดเตรียมพิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดกำลังพลร่วมพิธีรับฟังโอวาทบน ร.ล.นเรศวร จัดกำลังพลแถวฟังโอวาท ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

พิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เขาแหลมปู่เจ้า

จัดกำลังพลในสังกัดร่วมพิธีให้โอวาท บน ร.ล.นเรศวร

จัดกำลังพลแถวรับฟังโอวาท หน้ากองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีสงฆ์

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.