ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ นำผู้แทนกำลังพลในสังกัด ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมแถวทำพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพุทธสถาน กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.