ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำเครื่องฝึก จำลองสถานการณ์ในเรือ

นาวาเอก ธนพล พิทยภัทร เสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำเครื่องฝึก จำลองสถานการณ์ในเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๑) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.