ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการการควบคุมและประเมินผลการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะตรวจและประเมินผลการฝึก ที่จะเดินทางไปตรวจประเมินเรือในท่า ให้กับ ร.ล.จักรีนฤเบศร ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ นาย ตรวจ ATK ณ ห้องพยาบาล กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลการตรวจเป็นลบ ไม่พบเชื้อ covid-19

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.