ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


บรรยายพิเศษ "การฝึกหนีภัยจากเรือดำน้ำ"

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ นำกำลังพลในสังกัดรับฟังบรรยายพิเศษ "การฝึกหนีภัยจากเรือดำน้ำ" บรรยายโดย นาวาโท สุระ บรรจงจิตร ณ ห้องบรรยายสรุป กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.