ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยขึ้นตรงกองการฝึก กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยขึ้นตรงกองการฝึก กองเรือยุทธการ ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

ฝ่ายอำนวยการ

กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก

กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย

กองการปกครอง

กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร

กองฝึกเดินเรือและการเรือ

กองสนับสนุน

กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ

กองฝึกการอาวุธ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.