ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


แบบการประเมินความพร้อมของเรือ
กองเดินเรือและการเรือ

(ฝด0000) สาขาเดินเรือและการเรือ

คำแนะนำในการใช้แบบประเมินผล

(ฝด1000) เดินเรือ

(ฝด1100) แบบประเมินองค์บุคคล

pdf

xltx

(ฝด1200) แบบประเมินองค์วัตถุ

(ฝด1201) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 1.1 และ 1.2

pdf

xltx

(ฝด1202) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 2.1

pdf

xltx

(ฝด1203) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 2.2

pdf

xltx

(ฝด1204) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 3.1

pdf

xltx

(ฝด1205) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 3.2 และ 3.3

pdf

xltx

(ฝด1206) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 4.1

pdf

xltx

(ฝด1207) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 4.2 และ 4.3

pdf

xltx

(ฝด1208) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 4.4

pdf

xltx

(ฝด1209) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 4.5

pdf

xltx

(ฝด1210) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 4.6

pdf

xltx

(ฝด1211) แบบประเมินองค์วัตถุ การเรือ

pdf

xltx

(ฝด1300) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี (การปฏิบัติ)

(ฝด1301) สถานีเทียบ-ออกจากเทียบ

pdf

xltx

(ฝด1302) สถานีเดินเรือนร่องน้ำ

pdf

xltx

(ฝด1303) สถานีหางเสือขัดข้อง

pdf

xltx

(ฝด1304) สถานีเตรียมเรือเข้ารบ

pdf

xltx

(ฝด1305) สถานีรบ

pdf

xltx

(ฝด1306) สถานีสละเรือใหญ่

pdf

xltx

(ฝด1307) สถานีพ่วงจูงเรือ สำหรับเรือจูง

pdf

xltx

(ฝด1308) สถานีพ่วงจูงเรือ สำหรับเรือพ่วง

pdf

xltx

(ฝด2000) ตรวจค้น

(ฝด2100) แบบประเมินองค์บุคคล

pdf

xltx

(ฝด2200) แบบประเมินองค์วัตถุ

pdf

xltx

(ฝด2300) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี (การปฏิบัติ)

pdf

xltx

(ฝด3000) การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

(ฝด3300) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี

pdf

xltx

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.