ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


แบบการประเมินความพร้อมของเรือ
กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย

(ฝล0000) สาขาช่างกลและป้องกันความเสียหาย

คำแนะนำในการใช้แบบประเมินผล

(ฝล1000) ช่างกล

(ฝล1100) แบบประเมินองค์บุคคล

pdf

xltx

(ฝล1101) แบบประเมินองค์บุคคล (ข้อสอบ)

pdf

xltx

(ฝล1201) ระบบขับเคลื่อน

pdf

xltx

(ฝล1202) ระบบเครื่องไฟฟ้าและการไฟฟ้า

pdf

xltx

(ฝล1203) ระบบเครื่องจักรช่วยและอื่นๆ

pdf

xltx

(ฝล1204) เอกสารช่างกลและระบบ

pdf

xltx

(ฝล1300) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี (การสถานี/การบริหารด้านการแก้ไขข้อขัดข้อง)

pdf

xltx

(ฝล2000) ป้องกันความเสียหาย

คำแนะนำในการใช้แบบประเมินผล

(ฝล2100) แบบประเมินองค์บุคคล)

pdf

xltx

(ฝล2200) แบบประเมินองค์วัตถุ

pdf

xltx

     

(ฝล2300-1) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี (การสถานี)

pdf

xltx

     

(ฝล2300-2) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี

pdf

xltx

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.