ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


แบบการประเมินความพร้อมของเรือ
กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ

(ฝป0000) สาขาปฏิบัติการทางทหาร

(ฝป1000) การปฏิบัติการทางทหาร การกำกับดูแล และผลลัพท์ของการปฏิบัติ

(ฝป1301) คำแนะนำแบบประเมินผลการปฏิบัติการทางทหาร การกำกับดูแล และผลลัพธ์ของการปฏิบัติ

(ฝป1302) การปฏิบัติการทางทหาร การกำกับดูแล และผลลัพธ์ของการปฏิบัติ

(ฝป2000) การวางแผนทางทหาร

(ฝป2301) คำแนะนำแบบประเมินผลการวางแผนทางทหาร

(ฝป2302) การเตรียมการวางแผนทางทหาร

pdf

xltx

(ฝป2303) การประมาณสถานการณ์

pdf

xltx

(ฝป2304) พัฒนาแผนและเอกสารสั่งการ

pdf

xltx

(ฝป3000) การปฏิบัติงานของฝ่ายเสนาธิการรบ (Combat Staff)

(ฝป3301) คำแนะนำแบบประเมินผลการปฏิบัติของฝ่ายเสนาธิการรบ (Combat Staff)

(ฝป3302) การปฏิบัติของฝ่ายเสนาธิการรบ (Combat Staff)

pdf

xltx

(ฝป4000) การควบคุมและการบังคับบัญชา

(ฝป4301) คำแนะนำแบบประเมินผลการควบคุมและการบังคับบัญชา

(ฝป4302) การควบคุมและการบังคับบัญชา

pdf

xltx

(ฝป5000) การปฏิบัติการทางเรือ

(ฝป5301) คำแนะนำแบบประเมินผลการปฏิบัติการทางเรือ

(ฝป5302) สาขาการรบผิวน้ำ (SW,ASUW,OTHT)

pdf

xltx

(ฝป5303) สาขาการป้องกันภัยทางอากาศ (AAW)

pdf

xltx

(ฝป5304) สาขาการปราบเรือดำน้ำ

(ฝป5304-1) สาขาการปราบเรือดำน้ำ (องค์บุคคล) ASW

pdf

xltx

(ฝป5304-2) สาขาการปราบเรือดำน้ำ (องค์วัตถุ) ASW

pdf

xltx

(ฝป5304-3) สาขาการปราบเรือดำน้ำ (องค์ยุทธวิธี) ASW

pdf

xltx

(ฝป5304-3) สาขาการปราบเรือดำน้ำ (องค์ยุทธวิธี) เรือจอด

pdf

xltx

(ฝป5305) สาขา การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือและอากาศยาน (Ship-Air Operation)

pdf

xltx

(ฝป5306) สาขาการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือ ทร. - ทอ.

(ฝป5307) สาขาการปฏิบัติการร่วม สอ.รฝ.

(ฝป5308-1) การนำเรือผ่านช่องทางกวาด (เรือนำ)

pdf

xltx

(ฝป5308-2) การนำเรือผ่านช่องทางกวาด (เรือตาม)

pdf

xltx

(ฝป5309) การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก

(ฝป5309-1) เรือยกพลขึ้นบก

pdf

xltx

(ฝป5309-2) เรือยกพลขึ้นบก

pdf

xltx

(ฝป5309-3) การเกยหาดและการถอนตัวออกจากหาด

pdf

xltx

(ฝป5309-4) การต่อเชื่อมหัวเรือ ยพญ. กับหัวเรือ รพญ.

pdf

xltx

(ฝป5309-5) การรับและการปล่อยยานสะเทินน้ำสะเทินบก

pdf

xltx

(ฝป5309-6) การควบคุมคลื่นเรือเล็ก

pdf

xltx

(ฝป5310) แบบประเมินองค์บุคคล

(ฝป5310-11) แบบประเมินองค์บุคคล (สัญญาบัตร)

pdf

xltx

(ฝป5310-12) แบบประเมินองค์บุคคล (ประทวน)

pdf

xltx

(ฝป5310-2) แบบประเมินองค์วัตถุ

(ฝป5310-21) ทุ่นหมายเขต

pdf

xltx

(ฝป5310-22) การล่าทำลายทุ่นระเบิด

pdf

xltx

(ฝป5310-23) การกวาดทุ่นระเบิดประจำที่

pdf

xltx

(ฝป5310-24) การกวาดทุ่นระเบิดเสียง

pdf

xltx

(ฝป5310-25) การกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็ก

pdf

xltx

(ฝป5310-31) สาขา การสงครามทุ่นระเบิด ของ ร.ล.ถลาง

pdf

xltx

(ฝป5310-32) สาขา การสงครามทุ่นระเบิด ชุดเรือล่าทำลายทุ่นระเบิด

pdf

xltx

(ฝป5310-33) สาขา การสงครามทุ่นระเบิด เรือ ท.

pdf

xltx

(ฝป6000) การปฏิบัติตามภารกิจ

(ฝป6301) คำแนะนำแบบประเมินผลการปฏิบัติตามภารกิจ

(ฝป6302) การคุ้มกันกระบวนเรือ

pdf

xltx

(ฝป6303) การป้องกันพื้นที่สำคัญ

pdf

xltx

(ฝป7000) ระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธที่ได้รับการติดตั้งใหม่ของ ร.ล.จักรีนฤเบศร และเรือ ฟก.ชุด ร.ล.นเรศวร

(ฝป7301) คำแนะนำแบบประเมินผลระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธที่ได้รับการติดตั้งใหม่ของ ร.ล.จักรีนฤเบศร และเรือ ฟก.ชุด ร.ล.นเรศวร

(ฝป7302) ระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธที่ได้รับการติดตั้งใหม่ของ ร.ล.จักรีนฤเบศร และเรือฟก.ชุด ร.ล.นเรศวร

pdf

xltx

(ฝป8000) การส่งกำลังบำรุงในทะเล

(ฝป8301) คำแนะนำแบบประเมินผลการส่งกำลังบำรุงในทะเล

(ฝป8302) การ รับ-ส่ง สิ่งของในทะเล

pdf

xltx

(ฝป8303) การ รับ-ส่ง น้ำมันเชื้อเพลิงในทะเล

pdf

xltx

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.