ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


แบบการประเมินความพร้อมของเรือ
กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร

(ฝย0000) สาขาศูนย์ยุทธการและสื่อสาร

คำแนะนำในการใช้แบบประเมินผล

(ฝย1000) สาขาศูนย์ยุทธการและสื่อสาร

(ฝย1100) แบบประเมินองค์บุคคล

pdf

xltx

(ฝย1200) แบบประเมินองค์วัตถุ

pdf

xltx

(ฝย1300) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี (การปฏิบัติ)

pdf

xltx

(ฝย2000) สาขาทัศนสัญญาณ

(ฝย2100) แบบประเมินองค์บุคคล

pdf

xltx

(ฝย2200) แบบประเมินองค์วัตถุ

pdf

xltx

(ฝย2300) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี (การปฏิบัติ)

pdf

xltx

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.