ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


แบบการประเมินความพร้อมของเรือ
กองการอาวุธ

(ฝอ0000) สาขาการอาวุธ

คำแนะนำในการใช้แบบประเมินผล

(ฝอ1000) การปืน

pdf

xltx

(ฝอ1100) แบบประเมินองค์บุคคล (ข้อสอบ)

pdf

xltx

(ฝอ1200) แบบประเมินองค์วัตถุ

pdf

xltx

(ฝอ1201) ด้านองค์วัตถุปืนใหญ่

(ฝอ1201-1) เครื่องควบคุมการยิง

pdf

xltx

(ฝอ1201-2) คลังสรรพาวุธ (อมภัณฑ์)

pdf

xltx

(ฝอ1201-3) รายการตรวจ เอกสาร

pdf

xltx

(ฝอ1201-4) การตรวจปืน 5/45 มาร์ค 45 มอด 2

pdf

xltx

(ฝอ1201-5) ปืน 4.5 นิ้ว

pdf

xltx

(ฝอ1201-6) ปืน 100 มม. (แท่นคู่)

pdf

xltx

(ฝอ1201-7) ปืน 100 มม. แท่นคู่ แบบ NG-12

pdf

xltx

(ฝอ1201-8) ปืน 76/62 มม. OTO MELARA

pdf

xltx

(ฝอ1201-9) ปืน 76/50 มม.

pdf

xltx

(ฝอ1201-10) ปืนกล 40/70 มม. (แท่นเดี่ยว)

pdf

xltx

(ฝอ1201-11) ปืนกล 40/70 มม. (แท่นคู่)

pdf

xltx

(ฝอ1201-12) ปืนกล 40/60 มม.

pdf

xltx

(ฝอ1201-13) ปืนกล 37 มม. แท่นคู่

pdf

xltx

(ฝอ1201-14) ปืนกล 30 มม. มาร์ค 44

pdf

xltx

(ฝอ1201-15) ปืนกล 20 มม. Gam Co1

pdf

xltx

(ฝอ1201-16) ปืนกล 20 มม. ไรเมทัล

pdf

xltx

(ฝอ1201-17) ปืนกล 20 มม. GI 2

pdf

xltx

(ฝอ1201-18) ระบบป้องกันตนเองระยะประชิต (CIWS)

pdf

xltx

(ฝอ1201-19) ปืนกล .50 นิ้ว

pdf

xltx

(ฝอ1201-20) ปืนกล .50 นิ้ว OTO

pdf

xltx

(ฝอ1201-21) ค.81

pdf

xltx

(ฝอ1300) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี

pdf

xltx

(ฝอ1301) การประเมินผลที่สามารถตรวจวัดการตกของกระสุนปืนเป็นตัวเลขได้

pdf

xltx

(ฝอ1302) การคำนวณคะแนนของการยิงปืนใหญ่เรือ

pdf

xltx

(ฝอ1303) การประเมินผลที่ไม่สามารถตรวจวัดการตกของกระสุนปืนเป็นตัวเลขได้

pdf

xltx

(ฝอ2000) อาวุธปล่อยนำวิถี

pdf

xltx

(ฝอ2100) แบบประเมินองค์บุคคล (ข้อสอบ)

pdf

xltx

(ฝอ2200) แบบประเมินองค์วัตถุ

(ฝอ2201) ASPIDE
      (ฝอ2201-1) เอกสาร

pdf

xltx

      (ฝอ2201-2) องค์วัตถุ

pdf

xltx

(ฝอ2202) C-802 A
      (ฝอ2202-1) เอกสาร

pdf

xltx

      (ฝอ2202-2) องค์วัตถุ

pdf

xltx

(ฝอ2203)HARPOON
      (ฝอ2203-1) เอกสาร

pdf

xltx

      (ฝอ2203-2) องค์วัตถุ

pdf

xltx

(ฝอ2204) MISTRAL
      (ฝอ2204-1) เอกสาร

pdf

xltx

      (ฝอ2204-2) องค์วัตถุ

pdf

xltx

(ฝอ2205) ESSM
      (ฝอ2205-1) เอกสาร

pdf

xltx

      (ฝอ2205-2) องค์วัตถุ

pdf

xltx

(ฝอ2206) การตรวจเอกสาร

pdf

xltx

(ฝอ2207) การตรวจ คลังสรรพาวุธ (อมภัณฑ์)

pdf

xltx

(ฝอ2300) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี

(ฝอ2301) แบบประเมินองค์ยุทธวิธีทั่ว ๆ ไป

pdf

xltx

(ฝอ2302) C-802 A

pdf

xltx

(ฝอ2303) HARPOON

pdf

xltx

(ฝอ3000) อาวุธใต้น้ำ

pdf

xltx

(ฝอ3100) แบบประเมินองค์บุคคล

(ฝอ3100) แบบประเมินองค์บุคคล

pdf

xltx

(ฝอ3200) แบบประเมินองค์วัตถุ

(ฝอ3201) องค์วัตถุ
      (ฝอ3201-1) การตรวจ ท่อยิงลูกระเบิดลึก MK 6 (K-GUN)

pdf

xltx

      (ฝอ3201-2) การตรวจ รางปล่อยลูกระเบิดลึก

pdf

xltx

      (ฝอ3201-3) การตรวจแท่นยิง RDC

pdf

xltx

      (ฝอ3201-4) การตรวจ ท่อตอร์ปิโด J+S (SEA)

pdf

xltx

      (ฝอ3201-5) การตรวจ ท่อตอร์ปิโด MK 32 MOD 5 (ดัดแปลง)

pdf

xltx

      (ฝอ3201-6) การตรวจ ท่อตอร์ปิโด MK 32 MOD 5

pdf

xltx

      (ฝอ3201-7) การตรวจ ท่อตอร์ปิโด PMW 49A

pdf

xltx

      (ฝอ3201-8) การตรวจเครื่องยิงลูกระเบิดปราบเรือดำน้ำ MK 10 (LIMBO)

pdf

xltx

      (ฝอ3201-9) เครื่องควบคุมการยิง RDC

pdf

xltx

      (ฝอ3201-10) เครื่องควบคุมการยิง MK 331

pdf

xltx

      (ฝอ3201-11) เครื่องควบคุมการยิง CRU

pdf

xltx

      (ฝอ3201-12) เครื่องควบคุมการยิง MK 309

pdf

xltx

      (ฝอ3201-13) เครื่องควบคุมการยิง mk309-LCC

pdf

xltx

      (ฝอ3201-14) เครื่องควบคุมการยิง MK 264

pdf

xltx

      (ฝอ3201-15) การตรวจ คลังสรรพาวุธ

pdf

xltx

      (ฝอ3201-16) การตรวจ เอกสาร

pdf

xltx

(ฝอ3202) เอกสาร
      (ฝอ3202-1) แบบสรุปการประเมิน ชุด ร.ล.ตากสิน ร.ล.นเรศวร

pdf

xltx

      (ฝอ3202-2) แบบสรุปการประเมิน ชุด ร.ล.มกุฎราชกุมาร

pdf

xltx

      (ฝอ3202-3) แบบสรุปการประเมิน ชุด ร.ล.เจ้าพระยา ร.ล.บางปะกง ร.ล.กระบุรี ร.ล.สายบุรี

pdf

xltx

      (ฝอ3202-4) แบบสรุปการประเมิน ชุด ร.ล.ตาปี ร.ล.คีรีรัฐ ร.ล.ปิ่นเกล้า

pdf

xltx

      (ฝอ3202-5) แบบสรุปการประเมิน ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ ร.ล.สุโขทัย

pdf

xltx

      (ฝอ3202-6) แบบสรุปการประเมิน ชุด ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช

pdf

xltx

      (ฝอ3202-7) แบบสรุปการประเมิน ชุด ร.ล.คำรณสินธุ์ ร.ล.ทยานชล ร.ล.ล่องลม เรือ ตกด.

pdf

xltx

(ฝอ3300) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี

(ฝอ3301) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี

pdf

xltx

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.