ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีประดับเข็มความสามารถยุทธวิธีเรือผิวน้ำ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ (๑) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.